Adatvédelmi Nyilatkozat


Az adatkezelési politika teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, kialakítása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)


1. Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai

Ertler Aliz

1077 Budapest, Rózsa utca 34. I/19.

Adószám: 53576417-1-42

E-mail: aliz@mennikell.hu


2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

2.1. A www.mennikell.hu weblap látogatói

A kezelt adatok: dátum és időpont, név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: marketing célú üzenetek eljuttatása a feliratkozókhoz.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a megadott adatok törléséig. Ezt a kiküldött levelekben található leiratkozó linkre kattintva teheti meg a címzett.

2.2. Hírlevél

A www.mennikell.hu weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatokat rögzítjük: név, e-mail cím, feliratkozás időpontja.

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama: Leiratkozásig.


3. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.


4. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu

Powered by